Sökning: "Ingrid Poulsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ingrid Poulsen.

  1. 1. Functional and Nutritional Assessments in Geriatric Rehabilitation. A Feasibility Study

    Detta är en avhandling från Lund University, Department of Nursing, P.O.Box 157, SE-221 00 LUND, SWEDEN

    Författare :Ingrid Poulsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gerontologi; Gerontology; Feasibility; Geriatric rehabilitation; Functional status; Undernutrition; Effectiveness;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denne afhandling vedrører geriatriske patienters ernæringsproblemer indenfor rammen af geriatrisk rehabilitering. Geriatriske patienter er svækkede ældre mennesker, der er præget af aldring og kronisk sygdom. LÄS MER