Sökning: "Industrial management"

Visar resultat 1 - 5 av 1024 avhandlingar innehållade orden Industrial management.

 1. 1. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ekonomisk politik; Commercial and industrial economics; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; Miljöteknik; Environmental technology; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy; Environmental technology; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 2. 2. Container Logistics and its Management

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Lars A. R. Hultén; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; container; logistics; management; fleet management; demand management; transport systems; modelling; cybernetics; decision support systems;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lessons Learned in Knowledge Managment - the case of construction

  Detta är en avhandling från Construction Management, Department of Construction Sciences, Lund University

  Författare :Mats Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell ekonomi; Construction technology; Anläggningsteknik; Quality Management; Project Management; Knowledge Management; Construction sector; Commercial and industrial economics;

  Sammanfattning : The construction sector has been criticised in recent years for being inefficient. The critique involved describes finished buildings as having flaws and there being a lack of interest within the construction sector in assembling knowledge and sharing experience. LÄS MER

 4. 4. Industrial Dynamics: A Multilevel Study of the Swedish IT Industry

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Magnus Eriksson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industrial organisation; administration and economics; industrial dynamics; information technology; Sweden; organizational ecology; start-up; spin-off; industrial agglomeration; venture capital; imprinting; inertia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Systems Modeling Approaches to Physical Resource Management An Industrial Ecology Perspective

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rajib Sinha; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complex systems modeling; environmental accounting and monitoring; en- vironmental footprint; industrial ecology; pressure-based driver-oriented approach; Modellering av komplexa system; miljöräkenskaper och miljöövervakning; miljöpåverkan; industriell ekologi; flödesbaserad övervakningaktörsorienterad strategi; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Many of the present problems that we are facing arise as unanticipated side-effects of our own actions. Moreover, the solutions implemented to solve important problems often create new problems. To avoid unintended consequences, understanding complex systems is essential in devising policy instruments and in improving environmental management. LÄS MER