Sökning: "Identitetsutveckling"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Identitetsutveckling.

 1. 1. Ledarskapande i akademin Om prefekters diskursiva identitetsutveckling

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Ulrika Haake; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Academic leadership; academy; discourse; episteme; gender; head of department; higher education; identity development; sex; social constructions; subject position; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This is a dissertation on education that focuses on leadership making at the departmental level of higher education. The aim of this dissertation is to generate knowledge about the making of leadership, seen as identity development in the discourse on academic leadership. LÄS MER

 2. 2. Att vara mitt emellan : hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Borgström; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study aims to elucidate the conditions for the socio-cultural identity development of Latin American youths living in Sweden. It has been conducted with a view to the youths' own perspective, what they consider important about the significant contexts in which they have grown up and how they looked upon themselves during this process. LÄS MER

 3. 3. I fäders och mödrars spår. Landsortsungdomars identitetsutveckling och vuxenblivande i ett livsformsperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Christer Jonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youth; young people; life form; life expectations; social and cultural reproduction.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Following in their Father’s and Mother’s Path: Young people’s steps to adulthood in a Swedish municipal community from a life form perspective. Language: Swedish with an English summary, 280 pages. LÄS MER

 4. 4. Mellan skilda världar En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lillemor Wallgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Doctoral studies; research school; industrial research school; doctoral student; industrial doctoral student; Forskarutbildning; forskarskolor; företagsforskarskolor; doktorander; företagsdoktorander; industridoktorander; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Företagsforskarskolor syftar till att kunskaps- och kompetensnivån i näringslivet skall höjas och högskolan tillföras kunskap och erfarenheter från näringslivet. Detta är tänkt att ske genom en utvidgad handledning, bestående av både en akademisk handledare och en industrihandledare, vidare ett avhandlingsprojekt som är av intresse för företaget och dessutom genom att företagsdoktoranderna parallellt med sin utbildning till viss del arbetar inom ett företag. LÄS MER