Sökning: "IT för hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1207 avhandlingar innehållade orden IT för hälsa.

 1. 1. Lean Implementation the significance of people and dualism

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Bengt Halling; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lean; leadership; management; implementation; barriers; comparison; development; health care; manufacturing;

  Sammanfattning : Lean, with its origins at the Toyota Motor Company, is a concept that is known to increase effectiveness in manufacturing. The Lean concept is now argued to be relevant not only in manufacturing but in service and health-care delivery as well. The reported results of Lean implementation efforts are divided. LÄS MER

 2. 2. Med risk för diabetes : Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Andersson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; Primary health care; type 2 diabetes; prediabetes; impaired glucosetolerance; symptoms; self-rated health; lived experiences; Primärvård; Typ 2 diabetes; Prediabetes; Nedsatt glukostolerans; Symtom; Självskattad hälsa; Levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. LÄS MER

 3. 3. Knowing in practice : a tool in the production of intensive care

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University. Sahlgrenska Academy

  Författare :Ann-Charlott Wikström; Högskolan Väst.; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing science; accounting practices; competence; ethnography; human-human-machine; interaction; intensive care; meaning; morality; technology;

  Sammanfattning : The overall aim with the the present thesisi was to find out how intensive care is produced by focusing on the ICU staffs interaction with each other and the technological tools they use. Theoretical perspective draws on socio cultural theory and the concepts accounting practices, moralöity in discourse and workplace research. LÄS MER

 4. 4. Ansvar, hälsa och människa en studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Sofia Kjellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Responsibility; health; patient empowerment; adult development; popular medical books; complementary medicine; body-mind. self-knowledge; health promotion;

  Sammanfattning : That people should take responsibility for their health is a prominent contemporary idea. But what does such responsibility actually entail, and what demands are being put on people? The objective of the dissertation is to describe and critically examine various ideas on personal responsibility for health. LÄS MER

 5. 5. Employment Status and Inequalities in Health Outcomes Population-based Studies from Gävleborg County

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Anne-Sofie Hiswåls; Mittuniversitetet.; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Employment status; self-reported health; health inequalities; suicidal ideation; anxiety; depression; out of work; perceived well-being; qualitative approach; recession time; Gävle; Anställningsstatus; självrapporterad hälsa; ojämlikhet i hälsa; självmordstankar; ångest; depression; utanför arbetsmarknaden; upplevt välbefinnande; kvalitativt tillvägagångssätt; lågkonjunktur; Gävle;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: I ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att inte bara förbättra och bibehålla hälsan utan också främja jämlikhet i hälsa. Epidemiologisk forskning har visat vilken betydelse arbete och arbetslöshet har i utvecklingen av socioekonomiska hälsorisker, där människors möjligheter i livet föreslås vara beroende av deltagande i eller uteslutning från arbetsmarknaden. LÄS MER