Sökning: "INKÖP"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet INKÖP.

 1. 1. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Fredrik Tiedemann; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 2. 2. Informationsteknologins inverkan på inköp och distribution

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anna Dubois; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1990]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om beroende av motoriserade transporter för vardagens inköp tillgänglighet till handel i Karlshamn och Ronneby 1980-1998

  Detta är en avhandling från Lund : Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Carolin Folkesson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Accessibility; Motorised transports; Shopping; Distance; ArcView; Karlshamn; Ronneby;

  Sammanfattning : This graduate thesis analyses how the accessibility to shopping changed from 1980 through 1998 in two Swedish population centres, Karlshamn and Ronneby. The study focuses on how the distances to shopping changed over time, if the resident, due to the distances, were dependent on motorised transport for everyday shopping and if the accessibility to shopping differed between the two population centres. LÄS MER

 4. 4. Köpa eller tillverka : Valet mellan inköp och egentillverkning i svensk verkstadsindustri

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Håkan Preiholt; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Incorporating sustainability in supplier relationship management : a study of Swedish manufacturing SMEs

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Arash Kordestani; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Sustainability; Buyer-Supplier Relationship; Sustainable Purchasing; Sustainability Performance; Business Economics - Business studies; Corporate Social Responsibility; Industriell Marknadsföring; Hållbara inköp; hållbarhetsprestanda; B2B; Ekonomi - Företagsekonomi; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : "The future belongs to those who give the next generation reason for hope" (Pierre Teilhard de Chardin; 1881-1955). This hope may rely on sustainable development and sustainability of corporations. Corporations have found that one way to achieve sustainability is to establish it in cooperation with their suppliers. LÄS MER