Sökning: "INKÖP"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet INKÖP.

 1. 1. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Fredrik Tiedemann; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 2. 2. Framgång eller fiasko? en studie av hur konsultprojekt värderas i klientorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

  Författare :Frida Pemer; Handelshögskolan i Stockholm.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konsultverksamhet; Konsulter; Klienter; Projekt; Utvärdering; Inköp; Meningsskapande; Berättelse; Diskurs; Polyfoni; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Hur vet man om ett konsultprojekt varit lyckat eller inte? Och hur kommer det sig att ett konsultprojekt kan beskrivas som lyckat och framgångsrikt av vissa, men som misslyckat och ett fiasko av andra? Detta har studerats i den här avhandlingen, som handlar om hur konsultprojekt utvärderas i klientorganisationerna. Eller snarare, om hur de inte utvärderas på något systematiskt sätt, samt vilka följder det kan få för såväl projektets utfall och mottagande i klientorganisationen som för de olika inblandade aktörerna. LÄS MER

 3. 3. Informationsteknologins inverkan på inköp och distribution

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anna Dubois; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1990]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om beroende av motoriserade transporter för vardagens inköp tillgänglighet till handel i Karlshamn och Ronneby 1980-1998

  Detta är en avhandling från Lund : Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Carolin Folkesson; Lunds universitet.; Lund University.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Accessibility; Motorised transports; Shopping; Distance; ArcView; Karlshamn; Ronneby;

  Sammanfattning : This graduate thesis analyses how the accessibility to shopping changed from 1980 through 1998 in two Swedish population centres, Karlshamn and Ronneby. The study focuses on how the distances to shopping changed over time, if the resident, due to the distances, were dependent on motorised transport for everyday shopping and if the accessibility to shopping differed between the two population centres. LÄS MER

 5. 5. Köpa eller tillverka : Valet mellan inköp och egentillverkning i svensk verkstadsindustri

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Håkan Preiholt; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER