Sökning: "I Rasmussen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden I Rasmussen.

 1. 1. Growth hormone regulation of hepatic drug-metabolising enzymes in humans and rats

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Rasmussen; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; growth hormone; IGF-I; somatostatin; cytochrome P450; regulation; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

  Sammanfattning : There are pronounced sex-differences in the gene expression of several liver enzymes in the rat. The sex-differentiated secretion of growth hormone (GH) regulates these differences. We wanted to further investigate the mechanisms of this regulation in rats and to study the GH regulation of drug metabolism in man. LÄS MER

 2. 2. Skräddaren, sömmerskan och modet : Arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770-1830

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

  Författare :Pernilla Rasmussen; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Textile Studies; Textilvetenskap; Textile studies; dress history; object-based study; cultural history; fashion; tailor; seamstress; tailoring; manufacturing techniques; tailor’s books; cutting; sewing; division of labour; gender; guilds; the diaries of Årstafrun;

  Sammanfattning : The aim of this study in textile studies and cultural history is to gain a greater understanding of what happened to the division of labour and manufacturing techniques when female fashions changed in the period 1770-1830. This was a time of upheaval as regards fashions, and a change in dress practice. LÄS MER

 3. 3. Catabolism of Pyrimidines in Yeast

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Anna Rasmussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Pyrimidine degradation; catabolism of pyrimidines; nucleic acid precursors; yeast; Lachancea kluyveri; URC pathway;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Introduktion till nukleotider Nukleotider är viktiga byggstenar för DNA och RNA. Det finns två typer av nukleotider, puriner och pyrimidiner. Nukleotider kan även fungera som signalmolekyler inom eller mellan celler. LÄS MER

 4. 4. Studies on cell wall-attached proteins of Streptococcus pyogenes

  Detta är en avhandling från Tornavagen 10, BMC B14, 221 84 Lund

  Författare :Magnus Rasmussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insertion sequence; phase variation; collagen-like; alpha2-macroglobulin; pattern; virulence; surface protein; Stretococcus pyogenes; cell wall-attached protein; Clinical biology; Klinisk biologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Grupp A streptokocker (Streptococcus pyogenes) är bakterier som orsakar många vanliga infektioner som halsfluss och svinkoppor (impetigo). De kan också orsaka allvarliga infektioner som under 1900-talet blev alltmer ovanliga. I slutet av 1980-talet började dock allvarliga streptokockinfektioner bli vanligare igen. LÄS MER

 5. 5. The Investment Process for Capital Investments The case of industrial energy-efficiency investments and non-energy benefits

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefine Rasmussen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Investment process; investment decision making; capital investments; energy efficiency investments; non-energy benefits; industry.;

  Sammanfattning : Capital investments play a crucial role for the business of every firm. In an industrial context, energy efficiency is an important means to meet future energy needs and in the same time reduce climate impact. LÄS MER