Sökning: "History of medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 578 avhandlingar innehållade orden History of medicine.

 1. 1. Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs univ., Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Patrik Möller; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of psychiatry; history of science; psychiatry; mentally ill; asylum; social deviance; patient records; case stories; medicalization; scientific specialization; border work; humanism; narrative medicine; medical humanities; M. Foucault; history of ideas;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the transformation of psychiatry in Sweden in the early 20th century. At the turn of the century, 1800–1900, a form of psychiatry appeared that in many aspects sought to differentiate itself from the discipline as it had emerged during the previous century. LÄS MER

 2. 2. Entusiasm, skepsis, distans: studier i svensk-tyska förbindelser inom medicinen 1933–1945

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Nils Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medicine; History; Physician; Third Reich; Germany; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse Swedish-German contacts in medicine 1933-1945. It shows how the National Socialist German Physicians’ Federation (NSDÄB) tried to strengthen connections with the Swedish medical profession and academic medicine and to spread NS-propaganda to carefully selected Swedish physicians. LÄS MER

 3. 3. Kampen om Kvinnan Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ulrika Nilsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; History of medicine; Medicinens historia; History of medicine;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER

 4. 4. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

  Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER

 5. 5. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Anna Wallette; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta är en historiografisk studie av hur några välkända svenska historiker har använt sig av de isländska sagorna när de presenterat perioden som vi idag kallas vikingatid. Vikingatiden har haft en viktig funktion i konstruktioner av kollektiva identiteter, och i sökandet efter relevanta förfäder, vilket passar bra ur ett historiekulturellt perspektiv. LÄS MER