Sökning: "History of medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 457 avhandlingar innehållade orden History of medicine.

 1. 1. Entusiasm, skepsis, distans: studier i svensk-tyska förbindelser inom medicinen 1933–1945

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Nils Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Medicine; Physician; Third Reich; Germany; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse Swedish-German contacts in medicine 1933-1945. It shows how the National Socialist German Physicians’ Federation (NSDÄB) tried to strengthen connections with the Swedish medical profession and academic medicine and to spread NS-propaganda to carefully selected Swedish physicians. LÄS MER

 2. 2. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  Detta är en avhandling från Sisyfos förlag

  Författare :Magnus C Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Social structures; Sociala strukturer; Ekonomisk och social historia; Båstad; Social and economic history; Bjäre; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Social Mobility; Sweden; United States; History; Historia; Return Migration; Returnees; Political Activities; Local History; Lifestyles; Emigration; Immigration;

  Sammanfattning : One million three hundred thousand people left Sweden for America between 1860 and 1930. In the same period, approximately two hundred thousand people returned to Sweden. "Coming Full Circle?" is an analysis of the fate and local impact of the local returnees on the Bjäre peninsula in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Kampen om Kvinnan Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ulrika Nilsson; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; History of medicine; Medicinens historia; History of medicine;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER

 4. 4. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

  Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER

 5. 5. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Anna Wallette; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Olof Rudbeck; view of history; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : “The Swedes of the Sagas. A Historiographical Study of the Old Norse Sagas and the Construction of the Viking Age.” This thesis is related to the construction of collective identities, and the search for a common ancestry. LÄS MER