Sökning: "History of Sciences and Ideas"

Visar resultat 1 - 5 av 224 avhandlingar innehållade orden History of Sciences and Ideas.

 1. 1. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Rangnar Nilsson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; Literature; Vetenskapsteori; Theory of science; Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; Vetenskapshistoria; History of science; Fysik; Physics; Statsvetenskap; Political science; Forskningspolitik; Research policy; History of ideas; history of science; university history; Swedish university history; political science; literature studies; physics; concepts of science; perceptions of research; peer review; quality in science; research quality.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att sälja världen: Omvärldsbilder i svensk utlandsturism

  Detta är en avhandling från Acta Unviersitatis Gothoburgensis

  Författare :Klas Grinell; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historisk-filosofiska ämnen; History and philosophy subjects; Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; modernity coloniality; Sweden; frames of reference; denial of coevalness; Swedish tourism industry; stereotypes; idea of Progress; the tourist gaze; marketing; worldliness; Edward Said; Walter Mignolo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillbaka till framtiden Modernitet, postmodernitet och generationsidentitet i Gorbačevs glasnost´ och perestrojka

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kristian Petrov; Södertörns högskola.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Glasnost; perestroika; M. Gorbachev b. 1931 ; Russian postmodernism; M. Epstein b. 1950 ; Soviet modernity; Begriffsgeschichte; generational grouping; generation of the sixties; generation of the eighties; public sphere; logocentrism; apolitical; Historisk-filosofiska ämnen; History and philosophy subjects;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the concepts glasnost and perestroika during the Gorbachev era 1985–1991. It offers an explanation to the rise and fall of these concepts and casts light on their modern and postmodern implications, as well as their historical and generational preconditions. LÄS MER

 4. 4. Det politisk-teologiska komplexet. Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Hjalmar Falk; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Carl Schmitt; political theology; secularity; postsecularism; intellectual history; modernity; politics and religion; contextualization; Marianism; occidental rationalism; political Christology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan akademi och kulturpolitik Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Åkerlund; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER