Sökning: "Hanna Egard"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hanna Egard.

  1. 1. Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet

    Detta är en avhandling från Lunds universitet

    Författare :Hanna Egard; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Personal assistance services; personal assistant; personal attendant; consumer direction; disability; ethnography; field study; face-to-face interaction; dramaturgical perspective; Erving Goffman; definition of the situation; performance; dramaturgical perspective Erving Goffman; performance Personlig assistans; personlig assistent; brukarstyrning; funktionshinder; etnografi; fältarbete; dramaturgiskt perspektiv; situationsdefinitioner;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet Bakgrund, syfte och perspektivval Denna avhandling handlar om hur det går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Serviceformen personlig assistans, som myntades av den amerikanska Independent Living –rörelsen i slutet av 1960 talet, utgör idag en del av flera europeiska länders handikappomsorg. LÄS MER