Sökning: "Högskolan i Gävle."

Visar resultat 1 - 5 av 223 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Gävle..

 1. 1. Lean Implementation the significance of people and dualism

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Bengt Halling; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lean; leadership; management; implementation; barriers; comparison; development; health care; manufacturing;

  Sammanfattning : Lean, with its origins at the Toyota Motor Company, is a concept that is known to increase effectiveness in manufacturing. The Lean concept is now argued to be relevant not only in manufacturing but in service and health-care delivery as well. The reported results of Lean implementation efforts are divided. LÄS MER

 2. 2. Att producera förändring : Marknadsorientering och IT i fastighetsföretag

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle

  Författare :Per-Arne Wikström; Högskolan i Gävle.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Production of change; The New ; organizational change; market-orientation; Intranet; property management; resource dependence; sensemaking; narration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 4. 4. On Finding Spectrum Opportunities in Cognitive Radios Spectrum Sensing and Geo-locations Database

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohamed Hamid; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; COgnitive Radio; Dynamic Spectrum Access; Spectrum Opportunity; Spectrum Sensing; GEo-locations database;

  Sammanfattning : The spectacular growth in wireless services imposes scarcity in term of the available radio spectrum. A solution to overcome this scarcity is to adopt what so called cognitive radio based on dynamic spectrum access. LÄS MER

 5. 5. RF Channel Characterization in Industrial, Hospital and Home Environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Javier Ferrer Coll; KTH.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : The rapid development of electronic components has resulted in the emergence of newmobile applications targeted at industry and hospital sectors. Moreover, a lack of availablewireless frequencies as result of the growth of wireless systems is becoming a problem. LÄS MER