Sökning: "Högskolan Dalarna."

Visar resultat 1 - 5 av 278 avhandlingar innehållade orden Högskolan Dalarna..

 1. 1. Who should do What to Whom? Occupational Groups´ Views on Special Needs

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Gunilla Lindqvist; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational groups; children in need of special support; views; special needs; inclusion; SENCOs; educational leaders; preschools and schools; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of different occupational groups´ views on work with children in need of special support. This is explored in four separate studies.The first study investigates the views of occupational groups in preschools and schools in one municipality. LÄS MER

 2. 2. eTjänster som social interaktion via användning av IT-system en praktisk teori

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Göran Hultgren; Högskolan Dalarna.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; eTjänst; IT-system; Kundperspektiv; Självbetjäningstjänster; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi; Självbetäningstjänster;

  Sammanfattning : Företeelsen eTjänst baseras på att IT-system används så att tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster till kunder utan att möta dem ”ansikte-mot-ansikte”. eTjänsterna förväntas öka i mfattning i samhället. LÄS MER

 3. 3. Smartphone-based Parkinson’s disease symptom assessment

  Detta är en avhandling från Borlänge : Högskolan Dalarna

  Författare :Somayeh Aghanavesi; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Parkinson’s disease; symptom assessment; spiral; tapping; smartphone; temporal irregularity; timing variability; approximate entropy; ; FLOAT - Flexibel levodopa-optimerings och individanpassningsteknik; FLOAT - Flexible Levodopa Optimizing Assistive Technology;

  Sammanfattning : This thesis consists of four research papers presenting a microdata analysis approach to assess and evaluate the Parkinson’s disease (PD) motor symptoms using smartphone-based systems. PD is a progressive neurological disorder that is characterized by motor symptoms. LÄS MER

 4. 4. Heuristic optimization of the p-median problem and population re-distribution

  Detta är en avhandling från Borlänge : Högskolan Dalarna

  Författare :Mengjie Han; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the heuristic optimization of the p-median problem and Swedish population redistribution.  The p-median model is the most representative model in the location analysis. LÄS MER

 5. 5. A data driven approach for automating vehicle activated signs

  Detta är en avhandling från Borlänge : Högskolan Dalarna

  Författare :Diala Jomaa; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Optimal trigger speed; vehicle activated sign; mean speed; standard deviation; calibration; driver behaviour; data driven approach; automatic model; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : Vehicle activated signs (VAS) display a warning message when drivers exceed a particular threshold. VAS are often installed on local roads to display a warning message depending on the speed of the approaching vehicles. VAS are usually powered by electricity; however, battery and solar powered VAS are also commonplace. LÄS MER