Sökning: "Gothic revival"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gothic revival.

 1. 1. Harald Boklund : kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930

  Detta är en avhandling från Arkitekturmuseet

  Författare :Henrik Ranby; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interior design; Architecture; Skulptur och arkitektur; Lindvall Boklund; Harald Boklund; Malmö; Berlin; Scanian architecture; German influences; Neo-renaissance; Gothic revival; Historicism; Art nouveau; Arkitektur; cosmopolitism; regionalism; Sculpture and architecture; National romanticism; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den i Malmö verksamme arkitekten Harald Boklund (1868-1924) är avhandlingens huvudperson. Vi får följa hans liv och verksamhet från direktörsvåningen på Konstakademien i Stockholm, över studie- och praktikåren i kejsartidens Berlin och det produktiva kompanjonskapet med August Lindvall i industrialismens Malmö till hans roll som föreningsmänniska, arkitekt, kritiker och redaktör för Byggnadstidningen. LÄS MER

 2. 2. I tidens stil : Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk : 1858-1927

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Britt-Inger Johansson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; 19th century architecture; 19th century design; 19th century Sweden; decorative art; decoration; mural painting; stucco; domestic interior design; church fittings; Gothic Revival; Historicism; Eclecticism; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation characterises the Swedish architect Agi Lindegren (1858-1927) who practicedarchitecture and design approx. 1886-1908. The introduction provides a general background bydiscussing the relationship between decorative art and architecture. It shows the signal importance ofdecoration in architectural practice in the 19th century. LÄS MER