Sökning: "Gilles"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet Gilles.

 1. 1. Hur kulturen påverkar Svensk-Franska affärsrelationer En studie av gemensamma industriella projekt mellan SAAB Aerospace i Linköping och Dassault Aviation i Paris

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Frank-Gilles Miciol; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Globaliseringen av affärsrelationer har lett till att individer och företag med olika kulturell bakgrund möts i en mycket större utsträckning än vad som skedde för några decennier sedan. Svenska och franska företag dras med i den globala strömmen: de gemensamma affärsrelationerna, bilaterala projekten och mötena blir alltmer omfattande och intensivare, vilket också innebär att de kulturella skillnaderna mellan nationaliteterna blir kännbara, och de orsakar både problem och möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Mellan rummen en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Seppo Luoma-Keturi; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.; Motion pictures Philosophy; Deleuze; Gilles; 1925-1995; Filmteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konstruerandet av verkligheter: Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Nilsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur och bebyggelsevård; Architecture and architectural conservation and restoration; contemporary architecture; philosophy; architectural theory; design theory; architectural design; architectural thinking; architectural research; Gilles Deleuze; UN Studio; MVRDV;

  Sammanfattning : The structure and situation of modern society is often characterised as being radically transformed. Philosophy has increasingly become a source for reorientation in architectural design practice and theory. LÄS MER

 4. 4. The Aesthetics of Movement Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham

  Detta är en avhandling från Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Camilla Damkjaer; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interdisciplinary studies; Gilles Deleuze; Merce Cunningham; John Cage; Félix Guattari; Francis Bacon; dance; philosophy; movement; choreography; the body; heterogeneity; juxtaposition; representation; happening; chance.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an interdisciplinary study of the aesthetics of movement in Gilles Deleuze’s writings and in Merce Cunningham’s choreographies. But it is also a study of the movement that arises when the two meet in a series of variations, where also their respective working partners Félix Guattari and John Cage enter. LÄS MER

 5. 5. Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Johanna Unga; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool didactics; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; learning; a relational field of potentiality; mathematics; listening; transcendental empiricism; förskola; förskoledidaktik; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; lärande; det relationella potentialitetsfältet; matematik; lyssnandet; transcendental empirism; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : In preschools it is common that mathematics mainly focuses on how children learn mathematics through everyday activities, or on children´s understanding of mathematical concepts. However, views on mathematics-learning are today deepened and extended, and embrace children’s own mathematical signs, visual representations and bodily experiences. LÄS MER