Sökning: "Gilles Deleuze"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Gilles Deleuze.

 1. 1. Konstruerandet av verkligheter: Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Nilsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur och bebyggelsevård; Architecture and architectural conservation and restoration; contemporary architecture; philosophy; architectural theory; design theory; architectural design; architectural thinking; architectural research; Gilles Deleuze; UN Studio; MVRDV;

  Sammanfattning : The structure and situation of modern society is often characterised as being radically transformed. Philosophy has increasingly become a source for reorientation in architectural design practice and theory. LÄS MER

 2. 2. Mellan rummen en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Seppo Luoma-Keturi; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.; Motion pictures Philosophy; Deleuze; Gilles; 1925-1995; Filmteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Aesthetics of Movement Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham

  Detta är en avhandling från Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Camilla Damkjaer; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interdisciplinary studies; Gilles Deleuze; Merce Cunningham; John Cage; Félix Guattari; Francis Bacon; dance; philosophy; movement; choreography; the body; heterogeneity; juxtaposition; representation; happening; chance.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an interdisciplinary study of the aesthetics of movement in Gilles Deleuze’s writings and in Merce Cunningham’s choreographies. But it is also a study of the movement that arises when the two meet in a series of variations, where also their respective working partners Félix Guattari and John Cage enter. LÄS MER

 4. 4. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Theology beyond Representation : Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petra Carlsson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Representation; Representation critique; Michel Foucault; Gilles Deleuze; Thomas J.J. Altizer; Graham Ward; Emilia Fogelklou; Death of God theology; Radical Orthodoxy; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : Theology beyond Representation explores the theological opportunities embedded in Michel Foucault’s and Gilles Deleuze’s critique of Christian thinking and of what they regard as a Christian and oppressive logic of representation. Foucault’s and Deleuze’s thoughts on representation are currently discussed in many fields neighbouring theology (e. LÄS MER