Sökning: "Göteborgs universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 5671 avhandlingar innehållade orden Göteborgs universitet..

 1. 1. A marketing design approach to destination development

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vara och märkas - Unga konsumenters relationer till klädindustrins varumärken

  Detta är en avhandling från Bokförlaget BAS

  Författare :Marcus Gianneschi; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; varumärken; unga konsumenter; stillandskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att göra hem – En studie av unga mäns boende och konsumtion på 2000-talet

  Detta är en avhandling från Bokförlaget BAS

  Författare :Maria Fuentes; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; home; consumption; relational place; affordance; connectivity; craft consumption; housing pathways; property commodity; porosity; identity; male homemakers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: : Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain

  Detta är en avhandling från Göteboprg

  Författare :Anette Kjellgren; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Key words: Altered states of consciousness; ASC; Floating; Flotation; REST; Pain; Creativity; Stress; setting.; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Abstract. The purpose of the presented investigations was to study the influence and effects of altered states of consciousness (ASC) induced through the flotation tank restricted environmental stimulation technique (flotation-REST) in a laboratory setting. LÄS MER

 5. 5. Att värdera det ovärderliga

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :John Armbrecht; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; cultural institution; CVM; Contingent Valuation Method; Willingness-to-Pay; use value; non-use value; economic valuation; economic value;

  Sammanfattning : .... LÄS MER