Sökning: "Göran Skarin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Skarin.

  1. 1. On the therapeutic use of the hypothalamic gonadotrophin-releasing hormone in the human

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Göran Skarin; Uppsala universitet.; [1983]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER