Sökning: "Göran Olofsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Göran Olofsson.

  1. 1. A Study of Biomass Combustion Problems and the Selective Catalytic Oxidation of Ammonia

    Detta är en avhandling från Göran Olofsson, Department of Chemical Engineering, Lund University

    Författare :Göran Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Energy research; Reaction mechanism; Ammonia degradation; Pt CuO Al2O3 Catalysts; SCO; Selective Catalytic Oxidation; Catalytic hot gas cleaning; Bed agglomeration; NOx emissions; Fluidised bed; Biomass combustion; Biogas; Energiforskning;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intresset för biobränsle som en alternativ energiresurs har ökat eftersom utsläppen av CO2, NOx och SO2 bör sänkas. Användningen av biobränsle i en trycksatt fluidiserad bädd förbrännare/förgasare är därför en teknik som är lovande. LÄS MER