Sökning: "Fractional difference process"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Fractional difference process.

 1. 1. Testing for Periodicity and Trend in Long-Memory Processes

  Detta är en avhandling från Department of Statistics, Lund university

  Författare :Abdullah Almasri; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistik; Statistics; Wavelets; long memory; periodogram; temperature data.; sunspots data; wind speed data; varve data; Siegel’s test; Fisher’s test; Fractional difference process; Discrete wavelet transform; operations research; programming; actuarial mathematics; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om tes av periodicitet och trend inom långminne-processer. Med hjälp av diskret wavelet transform och periodogram presenteras vi två test för periodicitet och tre test för trend. LÄS MER

 2. 2. Zeolite Membranes for Production of Biofuels

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Erik Sjöberg; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemisk teknologi; Chemical Technology;

  Sammanfattning : To deal with the increasing demand of renewable fuels, more efficient processes for the production of biofuels are needed. Zeolite membranes have the potential to improve many existing processes that could be used for production of biofuels. Methanol is a potential biofuel that may be produced from synthesis gas in an equilibrium limited reaction. LÄS MER