Sökning: "Fatty acid metabolism"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden Fatty acid metabolism.

 1. 1. Sources of Arachidonic Acid in Platelets, Bone, Marrow and Gastrointestinal Tract

  Detta är en avhandling från Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Författare :Li Zhou; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Phospholipids; Megakaryocyte; Lysophosphatidylcholine; Lipoproteins; Linoleic acid; Intralipid; Interconversion; Gastrointestinal tract; Plasma free fatty acids; Fasting; Dietary fatty acids; Desaturase; Cholesterol; Chylomicron remnant; Chylomicron; Arachidonic acid; Bone marrow; Platelets; Protein S; Prothrombin; Triglycerides.; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : This study investigates pathways by which the eicosanoid precursor pools in the platelets, bone marrow and the gastrointestinal (GI) mucosa are acquired and regulated, and in this context some aspects on the interaction between triglyceride (TG)-rich lipoproteins and platelets. 1. LÄS MER

 2. 2. Regulation of Elovl and fatty acid metabolism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Annelie Brolinson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fatty acid metabolism; fatty acid elongation; ODONTOLOGY Physiology; ODONTOLOGI Fysiologi; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Fatty acids are important regulators in the control of mammalian energy homeostasis. They are ingested in the diet but a significant amount are also endogenously produced by de novo lipogenesis. LÄS MER

 3. 3. Endocannabinoid metabolism the impact of inflammatory factors and pharmacological inhibitors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jessica Karlsson; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endocannabinoid; anandamide; 2-AG; fatty acid amide hydrolase; cyclooxygenase-2; prostate cancer; catabolism; inflammation; inflammatory factors;

  Sammanfattning : The endocannabinoid (eCB) system is an endogenous signaling system consisting of ligands (referred to as endocannabinoids, eCBs), receptors and metabolic enzymes. The eCB system is involved in homeostatic control of a variety of biological functions such as neuronal signaling, mood, appetite and pathological conditions such as pain, inflammation and tumour progression. LÄS MER

 4. 4. Search for molecular and metabolic mechanisms contributing to impaired β-cell function

  Detta är en avhandling från Units of Epigenetics and Diabetes and Molecular Metabolism, Department of Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Siri Malmgren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIF-1α; oxygen consumption; β-cell; Insulin secretion; Type 2 Diabetes; mitochondrial metabolism; metabolic profiling; Lipotoxicity; Histone acetylation; Histone methylation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetes är en endokrin sjukdom som också kallas sockersjuka. Den kännetecknas av förhöjda mängder socker i blodet. Halten av socker i blodet, blodsockret, styrs av hormonet insulin, som produceras av β-celler i Langerhanska öar i bukspottskörteln. LÄS MER

 5. 5. Development of sensitive cellular assay systems and their application to the identification of "orphan" seven-transmembrane receptors

  Detta är en avhandling från Knut Kotarsky; Tordmulevägen 3c; 22735 LUND Sweden

  Författare :Knut Kotarsky; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; metabolism; leukotrieneB4; thiazolidinedione; 9-HODE; fatty acid; luciferase; GFP; reporter gene; preclinical assay; receptor; GPCR;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I alla flercelliga organismer behövs utbyte av information mellan cellerna, som bygger upp kroppen. För detta ändamål är cellerna försedda med små antenner, som kan ta emot signaler och kallas därför receptorer. Receptorer kan vara uppbyggda på olika sätt. LÄS MER