Sökning: "Försvarshögskolan."

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet Försvarshögskolan..

 1. 1. Crisis-induced learning in public sector organizations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarshögskolan (FHS)

  Författare :Edward Deverell; Försvarshögskolan.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis-induced learning; crisis management; organizational learning; public organizations; case studies; flexibility; centralization; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : How do public organizations manage crises? How do public organizations learnfrom crises? These seemingly basic questions still pose virtual puzzles for crisismanagement researchers. Yet, the interest of the academic and practitionerrealms in crisis management has grown in recent years. LÄS MER

 2. 2. Crisis and Perspectives on Policy Change Swedish Counter-terrorism Policymaking

  Detta är en avhandling från Stockholm : Crismart, Försvarshögskolan

  Författare :Dan Hansén; Försvarshögskolan.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stressing Knowledge : Organisational closed-ness and knowledge acquisition under pressure

  Detta är en avhandling från Stockholm : Försvarshögskolan (FHS)

  Författare :Mats Koraeus; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; knowledge management; organisational learning; organisational behaviour; expertise; advisory; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : Organisations have been analytically conceptualised as being somewhat analogous to individuals for a long time. They have culture; they can learn; and they can behave in various odd ways. LÄS MER

 4. 4. Early Experience, Maternal Care and Behavioural Test Design Effects on the Temperament of Military Working Dogs

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Foyer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Early experience; Maternal care; Dog; Military Working Dog; Behaviour; Temperament test; Stress; Militärteknik; Militärteknik;

  Sammanfattning : För över 15 000 år sedan började våra anfäder avla på vargar och lade då grunden för den uppsjö av olika hundraser vi ser idag. Exakt hur den här processen såg ut, när eller vart den startade vet vi faktiskt inte med säkerhet, men att vargen/hunden var det första djur att påbörja en sådan förändring, det vet vi. LÄS MER

 5. 5. Risk-based ship security analysis a decision-support approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Hans Liwång; Försvarshögskolan.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Militärteknik; Militärteknik; naval ship; piracy; risk-based; risk control options; ship security analysis; survivability; uncertainty analysis; militära fartyg; sjöröveri; riskanalys; sjöfartsskydd; överlevnadsförmåga;

  Sammanfattning : Sjöfartsskydd bedrivs idag både av militära styrkor och civila redare. Det är inte ofarligt, men nödvändigt och viktigt. Med fokus på säkerhetshot undersöker denna avhandling hur fartyg ska förbereda sig inför potentiellt farlig verksamhet, det vill säga hur man skapar ett lämpligt riskmedvetande i förhållande till fartygsskydd. LÄS MER