Sökning: "Företag"

Visar resultat 1 - 5 av 411 avhandlingar innehållade ordet Företag.

 1. 1. Vårt företag : En empirisk undersökning av några organisatoriska självuppfattningar och identiteter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Konstantin Lampou; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kundageranden i små tillverkande företag fallstudier av tre företag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Torbjörn Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar kundageranden, det vill säga sådana aktiviteter som används för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande företag och dessas kunder. Syftet är att öka förståelsen för kundageranden. LÄS MER

 3. 3. Företag i perifera regioner fallstudier av företagartradition, företagsmiljö och företags framväxt i Norrbottens inland

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Elisabeth Sundin; Umeå universitet.; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; buying behavior; case studies; dependency theory; developing industry; economic tradition; entrepreneurship; external control; growing firms; historical method; industrial environment; linkage patterns; local control; northern Sweden; peripheral regions; prefabricated houses; small firms; spirit of enterprise; staple theory; underdeveloped regions; Företag; Sverige; Norrbotten;

  Sammanfattning : This is a study of how industries develop in regions that are industrially weak, exemplified by Norrbotten, the northernmost province of Sweden. Developing industries are represented by three companies manufacturing prefabricated wooden houses, situated in the municipalities Övertorneå, Kalix (Morjärv) and Älvsbyn in the interior of Norrbotten. LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag en kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Karin Dahlström; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Business Administration; företagsekonomi; tjänsteutveckling; tjänsteintensiva företag; värdeskapande; service management; kvalitet; kunskap meningsskapande; tjänsteinnovation;

  Sammanfattning : SammanfattningKunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER

 5. 5. Styrning av organisationer ett systemperspektiv tillämpat på statliga företag

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Företagsekonomi

  Författare :Carin Holmquist; Umeå universitet.; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inter-organizational relations; control relations; state enterprise; actors perspective; complexity; uncertainty; game of power; Företag; Statlig verksamhet; Företagsledning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This is a study of inter-organizational relations, especially of control relations, applied to Swedish state enterprise.The growing interdependence between different parts of society as well as the dynamic environment of organizations bring forward a need for new patterns of interaction. LÄS MER