Sökning: "Eva-Lotta Vesterlind"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva-Lotta Vesterlind.

  1. 1. High temperature CTMP from birch

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

    Författare :Eva-Lotta Vesterlind; Mittuniversitetet.; [2006]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

    Sammanfattning : This thesis is intended to contribute to understanding of the chemithermomechanical pulping of birch intended for high freeness grades. It focuses on the effects that conditions during pre?treatment, i.e. LÄS MER