Sökning: "Engineering mechanics"

Visar resultat 1 - 5 av 1964 avhandlingar innehållade orden Engineering mechanics.

 1. 1. Adhesive Joining for Crashworthiness -Material Data and Explicit FE-methods

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Thomas Carlberger; Högskolan i Skövde.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Technology; Teknik; Adhesive joining; Dynamic fracture; Cohesive zone; Interphase Element; Bimaterial joining; Hybrid joints; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; Farkostteknik; Vehicle engineering; Fastkroppsmekanik; Solid mechanics; Adhesive joining; Dynamic fracture; Cohesive zone; Interphase Element; Bi-material joining; Hybrid joints;

  Sammanfattning : Today, crash simulations replace crash testing in the product development phase in theautomotive industry. High quality simulations enable shorter product development time andhigher competitiveness. LÄS MER

 2. 2. Washing Machine Design Optimization Based on Dynamics Modeling

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Thomas Nygårds; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Automatic control; Fastkroppsmekanik; Solid mechanics; Konstruktionsteknik; Construction engineering; Övrig teknisk mekanik; Other engineering mechanics; Washing machine; Suspensions; Modeling; Experiments; Vibration dynamics; Multiobjective Optimization; Automatic balancing; Semi-active control.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Thermal impact on rolling contact fatigue of railway wheels

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Sara Caprioli; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Railway wheels; Tread braking; Rolling contact fatigue; Thermal fracture; Frictional rolling contact; Thermomechanical finite element analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Multi-objective optimization of railway bogie suspension damping

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Albin Johnsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optimeringslära; systemteori; Optimization; systems theory; Farkostteknik; Vehicle engineering; Fastkroppsmekanik; Solid mechanics; Övrig teknisk mekanik; Other engineering mechanics; Multi-objective optimization; Railway vehicle dynamics; Bogie suspension design; Pareto optimized bogie primary and secondary suspensions damping;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Towards active engine mounting systems for commercial vehicles: modeling and analysis

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Hoda Yarmohamadi; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; Farkostteknik; Vehicle engineering; Övrig teknisk mekanik; Other engineering mechanics; Commercial vehicles; Conventional engine mount; Computational model; Nonlinear dynamic stiffness and damping; Vibration isolation; Model errors tolerance; Adaptronic mounting system; Actuators;

  Sammanfattning : .... LÄS MER