Sökning: "EPR"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet EPR.

 1. 1. Simulation of Relaxation Processes in Fluorescence, EPR and NMR Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Pär Håkansson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; EPR; NMR; Energy migration; bicontinuous cubic phase; Stochastic Liouville Equation; Brownian Dynamics; Fysikalisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi; Physical Chemistry; fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Relaxation models are developed using numerical solutions of the Stochastic Liouville Equation of motion. Simplified descriptions such as the stochastic master equation is described in the context of fluorescence depolarisation experiments. Redfield theory is used in order to describe NMR relaxation in bicontinuous phases. LÄS MER

 2. 2. Theoretical studies of EPR parameters of spin-labels incomplex environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Bogdan Frecus; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; EPR; DFT; spin-labels; QM MM; Breit-Pauli Hamiltonian;

  Sammanfattning : This thesis encloses quantum chemical calculations performed in the framework of density functional response theory for evaluating electron paramagnetic resonance (EPR) spin Hamiltonian parameters of various spin-labels in different environments. These parameters are the well known electronic g-tensor and the nitrogen hyperfine coupling constants, which are extensively explored in this work for various systems. LÄS MER

 3. 3. Density Functional Theory for EPR and NMR Spin Hamiltonian Parameters

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Zilvinas Rinkevicius; KTH.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DFT; EPR; NMR; response theory; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. EPR Studies of Ruthenium-Manganese Complexes as Biomimetic Models for Photosystem II - Approaching Artificial Photosynthesis

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry, Lund University

  Författare :Ping Huang; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; WOC; bridging-mode modification; water oxidation; EPR; Ru-Mn complexes; PSII; Artificial Photosynthesis; D donor -S sensitizer -A acceptor molecular module; High Mn valence states.; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling är en delstudie i ett större projekt som syftar till att utveckla Artificiell fotosyntes för att framställa ett värdefullt bränsle, vätgas, från solenergi och vatten. Vår typ av Artificiell Fotosyntes syftar till att framställa syntetiska “superämnen” som kan härma nyckelsteg i den naturliga fotosyntesen. LÄS MER

 5. 5. The Oxygen Evolving cycle in Photosystem II studied with EPR Spectroscopy at different pH and Temperature

  Detta är en avhandling från Biochemistry Department Lund University P.O. Box 124 SE-22100 Lund Sweden

  Författare :Susan F Morvaridi; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; Naturvetenskap; Temperature; Natural science; pH; EPR; S cycle; Photosystem II;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fotosyntesen är nödvändig för vårt liv på jordklotet. Fotosyntes utförs huvudsakligen av gröna växter och dessutom av vissa bakterier. LÄS MER