Sökning: "Didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 765 avhandlingar innehållade ordet Didaktik.

 1. 1. En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet Med genbegreppet som exempel

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Veronica S. Flodin; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biology; higher education; tertiary education; didaktik; didactics; discipline-based education research; science education; knowing; gene concept; practice epistemology; Hirst; Wartofsky; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : This thesis is about knowing in biology in higher education and research. The gene concept is used as an example of knowledge content that is common to both biological research and education. The purpose is to study how knowing about the gene is expressed in different forms of knowledge contexts at the university. LÄS MER

 2. 2. Teaching as Attention Formation : A Relational Approach to Teaching and Attention

  Detta är en avhandling från Stockholm : E-Print AB

  Författare :Johannes Rytzler; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; Attention; Didaktik; Rancière; Philosophy of Education; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to put forth and explore a notion of teaching as a practice of attention formation. Drawing on educational philosophy and the Didaktik/Pädagogik-traditions, teaching is explored as a relational and lived-though practice that can promote, form, and share attention. LÄS MER

 3. 3. Teachers' Relational Practices and Professionality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för didaktik

  Författare :Anneli Frelin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; relationships; professionality; professionalism; teacher knowledge; practical arguments; practical knowledge; teaching; relationer; professionalitet; professionalism; lärares yrkeskunnande; praktisk kunskap; praktiska argument; undervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation attempts to deepen our understanding of teachers’ work and professionality, which involves not only their reasoning about what to teach and how to teach it, but also of what it is that makes education possible. This is accomplished by exploring a highly influential, if underestimated and under-researched, dimension of teacher practice and professionality: the relational dimension, involving the establishment and maintenance of educational relationships with and among students. LÄS MER

 4. 4. Design för lärande barns meningsskapande i naturvetenskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Annika Elm Fristorp; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; communication; early childhood education; early years’ science education; learning; multimodality; primary education; primary science education;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse the design of learning environments and how children in preschool, preschool class and primary school create meaning and learn from the teaching aids offered to them in scientific activities planned by teachers.The theoretical reference frame was obtained from multimodal and design-oriented theory, with its focus on the creative dimensions of learning and detailed aspects of how learning takes place. LÄS MER

 5. 5. Skolad blick på blommor Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Camilla Gåfvels; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational knowing; floristry education; professional vision; interaction; assessment actions; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This article-based thesis focuses on the formation of vocational knowing within adult and upper secondary floristry education in Sweden. Three articles explore classroom interaction and assessment actions; a fourth considers changes in vocational subject matter during the period 1990–2015. LÄS MER