Sökning: "Developmental Neurosciences"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Developmental Neurosciences.

 1. 1. Spinal Control of Locomotion Developmental and Functional Aspects

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nadine Rabe; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuronal network; commissural interneuron; developmental interneuron subtypes; V3; mouse genetics; Pitx2; axon guidance; netrin-1; DCC; EphA4; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Neuroscience; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Neurovetenskap; Neuroscience; Neurovetenskap; Medicinsk utvecklings- och neurobiologi; Developmental Neurosciences; Molekylär genetik; Molecular Genetics;

  Sammanfattning : Neuronal networks are the central functional units of the nervous system. Knowledge about the identity of participating neurons and the assembly of these during development is crucial for the understanding of CNS function. LÄS MER

 2. 2. Magnitude Processing in Developmental Dyscalculia A Heterogeneous Learning Disability with Different Cognitive Profiles

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kenny Skagerlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Developmental Dyscalculia; mathematical learning disabilities; number sense; Dyskalkyli; matematiksvårigheter; antalsuppfattning;

  Sammanfattning : Developmental dyscalculia (DD) is a learning disability that is characterized by severe difficulties with acquiring age-appropriate mathematical skills that cannot be attributed to insufficient education, language skills, or motivation. The prevalence rate is estimated at 3-6%, meaning that a substantial portion of the population struggles to learn mathematics to such a large degree that it affects overall well-being and academic prospects. LÄS MER

 3. 3. Translational research of the quaking gene Focusing on the conjunction between development and disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bryn Farnsworth; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; QKI; glia; oligodendrocyte; Alzheimer s; schizophrenia; zebrafish; statistics; morpholino; Biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi; Biology with specialization in Evolutionary Organismal Biology;

  Sammanfattning : Quaking (QKI) is an RNA binding protein involved in the post-transcriptional regulation of gene expression. Originally identified as the cause of hypomyelination in a mouse mutant, it has since been consistently implicated in a wide range of neurological diseases. LÄS MER

 4. 4. Characterization of human dopaminergic neurons in the developing mesencephalon and upon differentiation of stem cells- for replacement therapy in Parkinson´s disease

  Detta är en avhandling från Developmental Neurobiology

  Författare :Jenny Nelander Wahlestedt; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson´s disease; stem cells; ventral mesencephalon; dopaminergic neurons; cell replacement therapy; human fetal tissue; radial glia; microRNA; BAC recombineering; reporter cell lines;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärnan är ett av människans viktigaste organ och är det centra som styr våra känslor, minnen och sociala färdigheter. Hjärnan är också det organ som signalerar till musklerna i kroppen att utföra rörelser. LÄS MER

 5. 5. Direct Conversion of Human Fibroblasts to Induced Neurons

  Detta är en avhandling från Developmental Neurobiology

  Författare :Ulrich Pfisterer; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cellular Reprogramming; Direct Conversion; Human Induced Neurons; Dopaminergic; Cell Replacement Therapy; Lentiviral Vectors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Celler som har förmågan att ge upphov till nästan alla typer av mogna celler i en organism kallas för pluripotenta stamceller. Förutom deras förmåga att bilda olika specialiserade celltyper har pluripotenta stamceller även den unika förmågan att genomgå ett obegränsat antal celldelningar. LÄS MER