Sökning: "Daniel Pedersen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Pedersen.

  1. 1. Tårarnas poetik : Nelly Sachs författarskap fram till och med In den Wohnungen des Todes

    Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Faethon Preprint

    Författare :Daniel Pedersen; Stockholms universitet.; [2016]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nelly Sachs; förintelsen; tårar; arkiv; nobelpristagare; Tyskland; Sverige; exil; poetik; romantik; Novalis; judendom; Selma Lagerlöf; Kungliga biblioteket; litteraturvetenskap; Literature;

    Sammanfattning : The dissertation Poetics of Tears: Nelly Sachs’s authorship to In den Wohnungen des Todes inquires into the early literary works of Nelly Sachs, written before the poet’s exile in Sweden. The study is based on an extensive archive research including a complete inventory of Sachs’s early writings, both her poetry and prose, and her scenic poetry and ”Puppenspiele”. LÄS MER