Sökning: "Coordination Mechanisms"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade orden Coordination Mechanisms.

 1. 1. Nätverkskoordineringens dualiteter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Sjöstrand; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; network; organization; coordination; mechanisms; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : By comparing intra- and interorganizational coordination, the purpose is to gain increased know-ledge of the mechanisms of coordination in network structures. The study is based on a longitudi-nal case study of coordination in a network structure, where coordination processes are taking place inside and between independent companies in a conveyor manufacturing industry. LÄS MER

 2. 2. Product Modularization - Coordination in the design/Manufacturing Interface

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jan Eklind; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Product modularization; Design-Manufacturing interface; Coordination mechanisms;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Integration of technical functions for increased efficiency in the product development process

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Matts H. Carlsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Product development; engineering; technical functions; effectiveness; differentiation; integration; coordination; cooperation; infusion; integration mechanisms; integration barriers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sensorimotor control and cervical range of motion in women with chronic neck pain Kinematic assessments and effects of neck coordination exercise

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Thomas Rudolfsson; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neck pain; Rehabilitation; Coordination training; Resistance training; Postural balance; randomized controlled trial; Musculoskeletal pain; Biomechanics; Range of motion; Kinematics; Head Movements; Coordination training; Resistance training; Postural balance; randomized controlled trial; Musculoskeletal pain; Biomechanics; Range of motion;

  Sammanfattning : Långvarig smärta i nacken är vanligt förekommande och orsakar både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Långvariga nackbesvär är vanligare hos kvinnor än hos män. Det saknas kunskap om effektiva rehabiliteringsmetoder, men forskning har indikerat att träning som förbättrar nackens koordination kan vara effektivt. LÄS MER

 5. 5. Modeling of bursting mechanisms and coordination in a spinal central pattern generator

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jeanette Hellgren Kotaleski; KTH.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; adaptation; central pattern generator; computer simulation; inter segmental coordination; lamprey; locomotion; neural network; rhythmogenesis; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Mechanisms underlying lotal bursting as well as coordinationbetween different levels of a spinal CPG generating locomotionhave been investigated using computer simulations. A"primitive" jawless vertebrate, the lamprey, is used a.s aprototype model. LÄS MER