Sökning: "Concept Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 408 avhandlingar innehållade orden Concept Learning.

 1. 1. Modularization of the Learning Architecture Supporting Learning Theories by Learning Technologies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Fredrik Paulsson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Technology Enhanced Learning; e-learning; Semantic Web; Service Orientation; Learning Object; Virtual Learning Environment; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of modularity for achieving a better adaptation of learning technology to pedagogical requirements. In order to examine the interrelations that occur between pedagogy and computer science, a theoretical framework rooted in both fields is applied. LÄS MER

 2. 2. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Monika Hattinger; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER

 3. 3. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Towards Manipulator Learning by Demonstration and Reinforcement Learning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alexander Skoglund; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Manipulation; learning; robot learning from demonstration; programming by demonstration; imitation in robotics.; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis address how robotic arms, called manipulators, can learn a task demonstrated by a teacher. The concept of showing a robot a task, instead of manually programming it, is appealing since it makes it easier to instruct robots. LÄS MER

 5. 5. Language, identity and social behaviour : a sociocultural approach to the study of the concept "will" on the effectiveness of the "how's" and "why's" of bilingualism

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ali Reza Sahaf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-cultural systems; comvergent thinking; equilibrium; mini-culture; cultural in; contrapoise; unipoise; equipoise.;

  Sammanfattning : The study is theoretically and empirically a multidisciplinary survey of the problems surrounding the issues of bilingualism in multicultural multiracial communities. The main purpose is to explore the influence of the synergy effects of the socio-cultural forces both on the quality and the outcome of minority language education in Sweden. LÄS MER