Sökning: "Color Perception"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Color Perception.

 1. 1. The Visible and the Invisible : Color Contrast Phenomena in Space

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Gertrud Olsson; KTH.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; color in architecture; color theory; color phenomena; simultaneous contrast; simultané; afterimage; transparency; material and immaterial; color mixture; light-colors; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : This study deals with the changes in color that arise in space, primarily simultaneous contrast in three dimensions. The typical account of simultaneous contrast is that the contrast phenomenon occurs between two or more color surfaces seen together, thus affecting one another. LÄS MER

 2. 2. Love ain't got no color? Attitude toward interracial marriage in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sayaka Osanami Törngren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interracial marriage; attitudes; race; Contact Hypothesis; group position; prejudice and stereotypes; colorblindness; perception of difference; mixed methods; Interrnarriage; attityder; race; kontakthypotes; gruppositioner; fördomar och stereotyper; färgblindhet; perception av skillnad; mixed methods; Humanities Social Sciences; Attitudes; Race; Group position; Prejudice and stereotypes; Colorblindness; Perception of difference; Mixed methods;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar majoritetssamhällets åsikter och attityder till “interracial marriage and relationships” (blandäktenskap och annan blandrelation). Populationen för denna granskning är ett representativt urval av befolkningen i Malmö, Sveriges tredje största stad. Studien drivs främst av två teoretiska inriktningar. LÄS MER

 3. 3. It's All in the Brain A Theory of the Qualities of Perception

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jesper Östman; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of perception; philosophy of consciousness; hallucination; phenomenal qualities; qualia; sense data; physicalism; Russell; disjunctivism; representationalism; brain theory; color; the brain; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the location and nature of phenomenal qualities. Arguably, these qualities naively seem to belong to perceived external objects. However, we also seem to experience phenomenal qualities in hallucinations, and in hallucinations we do not perceive any external objects. LÄS MER

 4. 4. Texture and color of potato products

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Lund University

  Författare :Sandra Segnini; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; potato processing; sensory evaluations; L*a*b*; French fries; potato chips; Texture; color; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Texture and color are the most important parameters in the definition of the quality of potato products, but usually their subjective measurements do not give any reproducible results due to the complicating factors related to human perception. In order to understand the factors that can affect the texture and the color of the potato products during processing, instrumental techniques have been developed for quantifying those parameters. LÄS MER

 5. 5. Psychological consequences of moral labelling in the built environment

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Andreas Haga; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eco-label effect; performance; perception; judgment; moral labels; social judgement; lamp; label; miljöetiketteringseffekt; prestation; perception; bedömning; moraliska etiketter; sociala bedömningar; lampor; etikett;

  Sammanfattning : Climate change is strongly linked to human behavior and technologies, and many of the barriers to sustainable behavior are rather psychological than technological. More sustainable technologies and food products have been introduced to combat climate change, most often labeled with morally loaded labels such as “organic” or “environmentally friendly”. LÄS MER