Sökning: "Co-polymeric structure"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Co-polymeric structure.

  1. 1. Biosynthesis of Dermatan Sulphate. Enzymatic mechanism and role of cytokines

    Detta är en avhandling från Kerstin Tiedemann, Dept of Cell and Molecular Biology, Box 94, 221 00 Lund, Sweden

    Författare :Kerstin Tiedemann; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dermatan sulphate; 4-O-sulfotransferase; Co-polymeric structure; biglycan; decorin; Biochemistry; Biokemi; C5-epimerase; Metabolism;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dermatansulfat liksom kondroitinsulfat är ogrenade kolhydratkedjor som består av aminosockret N-acetylgalaktosamin samt uronsyrorna (sockersyrorna), glukuronsyra eller iduronsyra i repeterande enheter om par två och två. Dessa kedjor, som dessutom är bundna med en esterbindning till aminosyran serin på en proteinstam, kan bestå av nästan ett par hundra modifierade socker. LÄS MER