Sökning: "Chlorine"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet Chlorine.

 1. 1. Chlorine Transport in a Small Catchment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Teresia Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; catchment; chloride; chlorine; chloroform; organic chlorine; runoff water; soil; VOCls; avrinningsområde; avrinningsvatten; flyktiga klorerade föreningar klor; klorid; kloroform; organiskt klor; mark; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Sammanfattning : De senaste decenniernas forskning har påvisat att en omfattande bildning och nedbrytning av klororganiska föreningar sker i mark. Bildning av sådana föreningar sker genom att klorid binds in i organiskt material. LÄS MER

 2. 2. Investigations of Chlorine-Induced High Temperature Corrosion of Steels

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Nicklas Folkeson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fasta tillståndets kemi; Solid state chemistry; high temperature corrosion; HCl-induced corrosion; chloride-induced corrosion; HCl; 310S; field exposures; waste; sulphur; chlorine; alkali; deposits.;

  Sammanfattning : The high corrosivity of the fireside environment in waste and biomass fired boilers is commonly attributed to the presence of chlorine-containing compounds. Chlorine-induced high temperature corrosion is not well understood, however. LÄS MER

 3. 3. High temperature corrosion during waste incineration characterisation, causes and prevention of chlorine-induced corrosion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Peter Viklund; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high temperature corrosion; waste incineration; superheater tubing; steel; alkali; chlorine; suphur; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : Waste-fired boilers suffer severely from corrosion of critical components such as superheater tubes. In this work the high temperature corrosion of candidate superheater alloys have been investigated by detailed laboratory studies and controlled field exposures in full-scale boilers. LÄS MER

 4. 4. Superheater corrosion in biomass and waste fired boilers : Characterisation, causes and prevention of chlorine-induced corrosion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Peter Viklund; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high temperature corrosion; waste; biomass; superheater tubes; steel; alkali; chlorine; sulphur;

  Sammanfattning : Biomass and waste fired boilers suffer severely from corrosion of critical components such as superheater tubes. In this work high temperature corrosion of superheater alloys, and methods to mitigate the problem, have been investigated by laboratory studies and controlled field exposures in commercial boilers. LÄS MER

 5. 5. Chlorine Cycling in Terrestrial Environments

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Montelius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chloride; organic chlorine; chlorination; dechlorination; 36Cl; risk assessment modelling; Klorid; organiskt klor; klorering; deklorering; klor-36; riskmodellering;

  Sammanfattning : Chlorinated organic compounds (Clorg) are produced naturally in soil. Formation and degradation of Clorg affect the chlorine (Cl) cycling in terrestrial environments and chlorine can be retained or released from soil. LÄS MER