Sökning: "Chloride ions"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Chloride ions.

 1. 1. Chloride transport and chloride threshold values : studies on concretes and mortars with Portland cement and limestone blended cement

  Detta är en avhandling från Lund : Division of Building Materials, Lund University

  Författare :Dimitrios Boubitsas; RISE.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cement; Mortar; Concrete; Corrosion; Reinforcement; Chloride ions;

  Sammanfattning : Reinforced concrete is one of the most widely used building materials and if it is properly designed and produced, it is an extremely durable material with a service life up to 100 years. However, under certain environmental conditions the service life of reinforced concrete structures is more limited. LÄS MER

 2. 2. Chloride initiated reinforcement corrosion in marine concrete

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Paul Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; w c ratio; cover thickness; chloride penetration; service life prediction; corrosion cells; chloride thresholds; field exposure tests; marine concrete; pozzolans; reinforcement corrosion; chloride binding; Building construction; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Korrosion av stålarmering i betong orsakade höga reparationskostnader för Ölandsbron, och är en grundläggande fråga vid val av material och utförande för Öresundsbron. Avhandlingen behandlar hur val av betongkvalité och tjocklek hos betongen som skyddar armeringen påverkar dels hur fort saltvatten tränger in i betong för att till slut nå armeringen, dels hur mycket salt armeringen tål innan den börjar rosta. LÄS MER

 3. 3. Chloride Homeostasis in Central Neurons

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Tushar Yelhekar; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chloride concentration; current-voltage relation; interpolation; voltage ramp; reversal potential; [Cl–]i recovery; KCC2; extracellular matrix; GABAA receptor; chloride leak conductance; neurosteroid; fysiologi; Physiology;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis is to clarify the control of intracellular chloride homeostasis in central neurons, because of the critical role of chloride ions (Cl–) for neuronal function. Normal function of the central nervous system (CNS) depends on a delicate balance between neuronal excitation and inhibition. LÄS MER

 4. 4. On Mesoscale Modelling of Coupled Chloride-Moisture Transport in Concrete

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Filip Nilenius; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Konstruktionsmaterial; Construction materials; Konstruktionsteknik; Construction engineering; Multiscale modelling; mesoscale; computational homogenization; concrete; coupled diffusion; moisture; chloride ions.;

  Sammanfattning : The service life behaviour of concrete structures is highly influenced by the ingress of chloride ions. At sufficiently high concentrations, chloride ions can initiate corrosion of embedded reinforcement bars, which may substantially reduce the structure's bearing capacity and ultimately lead to structural collapse. LÄS MER

 5. 5. Prediction of Chloride Penetration into Saturated Concrete Multi-Species Approach

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Olivier Truc; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Civil engineering and architecture; concrete; chloride; diffusion; migration; multi-species; corrosion;

  Sammanfattning : The cost due to rehabilitation of corroded reinforced concrete structures is a worldwide matter of concern. The mechanisms of reaction-diffusion involved during the transport of chloride ions into saturated concrete, which are initiating the corrosion process, are therefore studied in this thesis. LÄS MER