Sökning: "Chalmers University of Technology."

Visar resultat 1 - 5 av 7174 avhandlingar innehållade orden Chalmers University of Technology..

 1. 1. Modeling and Estimation of Phase Noise in Oscillators with Colored Noise Sources

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Mohammad Reza Khanzadi; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Oscillator Phase Noise; Voltage-controlled Oscillator; Phase-Locked Loop; Colored Phase Noise; Phase Noise Model; Bayesian Cramer-Rao Bound; Maximum a Posteriori Estimator; Extended Kalman Filter Smoother; Mean Square Error.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. New Nanopores for Combined Plasmonic and Electrical Sensing

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Kunli Xiong; Andreas Dahlin; Jie Sun; Mikael Käll; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plasmonic; Biosensor; Colloidal lithography; Surface; Electrical technology; Thermal Energy.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Technology Carriers: The Role of Engineers in the Expanding Swedish Shipbuilding System

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Lars O. Olsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of technology; history of technology; engineers; technological knowledge; engineering education; professional associations; industrial research; shipbuilding; technological systems; sociotechnical systems; systems of innovation; user-producer interaction; 20-th century;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. In situ Studies of Platinum Catalyst Sintering

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Pooya Tabib Zadeh Adibi; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; platinum; catalyst deactivation; nanoparticle sintering; sintering kinetics; operando spectroscopy; indirect nanoplasmonic sensing; transmission electron microscopy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Load and risk based maintenance management of wind turbines

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Pramod Bangalore; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Artificial neural network ANN ; condition monitoring system CMS ; life cycle cost; maintenance management; maintenance strategy; maintenance planning; optimization; supervisory control and data acquisition SCADA ; wind energy.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER