Sökning: "Carina Olsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Carina Olsson.

 1. 1. Cellulose processing in ionic liquid based solvents

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Carina Olsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cellulose; ionic liquids; dissolution; rheology; solution spinning; cellulose derivatives; esterification; crystallinity; NMR spectroscopy;

  Sammanfattning : As the most abundant polymer in nature, cellulose has an undisputed role among the raw materials to be used in a sustainable future. From its native form, in wood or straw, cellulose can be processed into products such as paper and board. LÄS MER

 2. 2. Dissolution and shaping of cellulose in ionic liquid based solvents - Probing and fine tuning of flow behavior and solvent efficiency in order to optimize processability of spin dopes

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Carina Olsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulosa- och pappersteknik; Cellulose and paper engineering; Materialkemi; Materials chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Olsson; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linjära funktioner; dynamiska programvaror; problemlösning; resonemang; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att nå insikter i hur man kan designa en didaktisk situation inklusive en dynamisk programvara (GeoGebra) för att stödja elevernas lärande genom matematisk problemlösning och kreativt resonemang. En bärande idé har varit att elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en metod att följa. LÄS MER