Sökning: "Bovine serum albumin"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden Bovine serum albumin.

 1. 1. Studies on the heterogeneity, structure and function of bovine serum albumin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Olov Andersson; Uppsala universitet.; [1971]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intestinal permeability : a parameter of mucosal dysfunction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pål Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Peptide; N-acetylcysteine; Medium-chain glyceride; Mannitol; Macromolecules; Lipid; Kinetics; In vivo; In vitro; In situ; Intestine; Injury; Inflammation; HLA-B27; HCl; Epithelium; Enhancer; dDAVP; 51Cr-EDTA; BSA; Absorption; Albumin; Permeability; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I magtarmkanalen upptas ständigt nyttiga näringsämnen, men samtidigt avvisas skadliga bakterier, gifter och allergiframkallande ämnen. I avhandling beskrivs hur tarmens normala barriärfunktion hos råtta och gris kan förändras på konstgjord väg. LÄS MER

 3. 3. Downstream Processing Using Membrane Technology

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Anna Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Biochemical technology; Chemical technology and engineering; Protein A; Bovine serum albumin; Lactic acid; Electrodialysis; Ultrafiltration; Microfiltration; Downstream processing; Membrane; Biokemisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Membranteknik är en separationsteknik där stora partiklar skiljs av från mindre partiklar m.h.a. ett membranfilter. LÄS MER

 4. 4. Refined in vitro Models for Prediction of Intestinal Drug Transport Role of pH and Extracellular Additives in the Caco-2 Cell Model

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sibylle Neuhoff; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacy; Caco-2 cells; membrane permeability; drug permeation; drug efflux ratios; drug uptake ratios; Cremophor EL; bovine serum albumin; pH-dependent permeability; drug transport; FARMACI; PHARMACY; FARMACI;

  Sammanfattning : Drug transport across the intestinal epithelium is roughly predicted from permeability values obtained from Caco-2 cell monolayers. This thesis examines the important role of pH and extracellular additives for increasing the reliability and predictivity of the in vitro screening system, Caco-2. LÄS MER

 5. 5. Improved techniques for CE and MALDI-MS including microfluidic hyphenations foranalysis of biomolecules

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Johan Jacksén; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Capillary electrophoresis; Hydrophobic peptides proteins; Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry; Prestructured target; Off-line interface; Silicon micro canal; Matrix; Peptide-fluorescein isothiocyanate adducts; Bovine serum albumin; DHAP; Hyphenations; Hydrophobicity; Single wood fiber analysis; Pre-concentration; Concentration platform; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi;

  Sammanfattning : In this thesis, improved techniques for biomolecule analysis using capillary electrophoresis (CE) and matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and hyphenations between those have been presented.A pre-concentration method which is possible to apply in both techniques, has also been investigated. LÄS MER