Sökning: "Beslut"

Visar resultat 1 - 5 av 313 avhandlingar innehållade ordet Beslut.

 1. 1. Bättre beslut en studie av socialsekreterarnas handläggning av omhändertagande av barn

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ingrid Claezon; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social worker; children; take into care; foster care; decision-making; anxiety; legal regulations; prediction; subsumption; Good-Enough Parenting; Omhändertagande av barn; Sverige;

  Sammanfattning : This study treats the problems that the social worker (the child welfare worker) is faced with, when deciding to take a child into compulsory care. Empirical data (with particulars of the children and parents involved) covering the public child care at a local authority, was collected from its records and by means of interviews. LÄS MER

 2. 2. Bakom socialdemokraternas beslut. - från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets pensionsuppgörelse

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Karl Loxbo; Växjö universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Democracy; party change; battle for ATP; pension reform; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : In 1959, the Swedish Social Democratic Party prevailed over the bourgeois parties in the great battle for supplementary pensions (ATP). In the 1990’s, however, the party leadership decided to abolish the ATP in close cooperation with the bourgeois parties. LÄS MER

 3. 3. Beslut under osäkerhet En experimentell milkrovärldsstudie av metoder för att hantera osäkerhet vid ledning och beslutsfattande i komplexa och dynamsika miljöer

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan

  Författare :Joacim Rydmark; Försvarshögskolan.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bedömningar och beslut Från anmälan till insats i den sociala barnavården

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Francesca Östberg; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; Decision Making; Profession; Child Welfare; Social Work; Organization; Institutional Context; Gatekeeping; Discretion; Filtering Process; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on social workers’ role in assessing and making decisions in child welfare cases. The primary aim is to identify factors that influence decisions concerning reports assessed, investigated, dismissed or processed to intervention within child welfare agencies in Swedish municipalities. LÄS MER

 5. 5. Samtal om skrivbedömning Lärares normer, beslut och samstämmighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Per Blomqvist; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Writing assessment; social moderation; assessment norm; pedagogical decision; decision-making process; summative assessment; krivbedömning; kvalitetsuppfatttningar; förväntningsnormer; didaktiska beslut; summativ bedömning; beslutsprocesser; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This thesis reports and discusses results from a qualitative study of Swedish teachers' writing assessment in upper secondary school. Based on teacher group discussions, the study investigates teachers' interactions, expressions of norms and decisions when assessing and grading students' writing in the subject of Swedish. LÄS MER