Sökning: "Anna Möllsten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Möllsten.

  1. 1. Factors influencing the risk of diabetic nephropathy analyses of genes, smoking and diet

    Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

    Författare :Anna Möllsten; Umeå universitet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1 diabetes; diabetic nephropathy; oxidative stress; smoking; diet; blood pressure; renin-angiotensin system; nitric oxide synthase; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Kidney diseases; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Njursjukdomar;

    Sammanfattning : Diabetic long-term complications, despite intensive treatment, cause serious handicaps at relatively young age in diabetic patients. Diabetic nephropathy (DN) develops in up to 30% of patients with type 1 diabetes (T1D). LÄS MER