Sökning: "Anders Grängsjö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Grängsjö.

  1. 1. Epidermal keratinocytes studied by X-ray microanalysis, with special reference to contact dermatitis : In vivo and in vitro studies of functional changes in human cells

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Anders Grängsjö; Uppsala universitet.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; X-ray microanalysis; elements; epidermis; keratinocytes; proliferation; cell membrane damage; Ki67; irritants; intracellular elemental content; keratinocyte culture; HaCaT; NHEK; RT-PCR; immunohistochemistry; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; anatomi; Human Anatomy;

    Sammanfattning : By determining the intracellular elemental content, information can be obtained on the physiological status of cells. The cellular content of sodium, magnesium, phosphorus, sulfur, chloride, potassium and calcium can be indicative for proliferation, cell membrane damage or cell death. LÄS MER