Sökning: "Amanda Nielsen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Amanda Nielsen.

  1. 1. Challenging Rightlessness On Irregular Migrants and the Contestation of Welfare State Demarcation in Sweden

    Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

    Författare :Amanda Nielsen; Linnéuniversitetet.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; irregular migrants; undocumented migrants; amnesty; regularisation; social rights; welfare state; citizenship; human rights; discourse theory; Sweden; Political Science; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis explores the political struggles that followed after the appearance of irregular migrants in Sweden. The analysis starts from the assumption that the group’s precarious circumstances of living disrupted the understanding of Sweden as an inclusive society and shed light on the limits of the welfare state’s inclusionary ambitions. LÄS MER