Sökning: "Age of Enlightenment"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Age of Enlightenment.

 1. 1. Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Victoria Höög; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; John Locke; Thomas Hobbes; postmodernism; modernity; women; political freedom; classical republicanism; human nature; reason; virtue; passions; Enlightenment; desire; David Hume; Charles de Montesquieu.; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att ge en översikt över cirka hundra år av europeisk intellektuell historia som lyfter fram nya aspekter av de klassiska tänkarna. Analysen av de fyra filosoferna Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Charles de Montesquieu syftar till att belysa en generell historisk process, nämligen hur den moderna människosynen växer fram i Europa. LÄS MER

 2. 2. Lyckoriket: Studier i svensk upplysning

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Atlantis

  Författare :Jakob Christensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Encyclopaedism; History of the Book; Swedish Enlightenment. Cultural History; History of philosophy; Political Culture; Filosofins historia; history of ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This study considers the spread, character and development of the Swedish Enlightenment from the early Age of Liberty to the late Karl lohan period. This is done in six case studies three of them biographical and three of them of a more general character partly concerned with the history of concepts; all six case studies touch on the writers' world in the period. LÄS MER

 3. 3. Att stoppa munnen till på bespottare och underrätta andra. Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden

  Detta är en avhandling från Institutet för rättshistorisk forskning

  Författare :Per Nilsén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of law; fundamental law; constitutional law; university education; law education; legal history; natural law; jus publicum; theocracy; Sweden; Roman law; Swedish Pomerania; Germany; rättshistoria; age of liberty; enlightenment;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the education in constitutional law during the period 1719-1772, a period known as the Age of Liberty. According to the Instruments of Government 1719/1720, the actual power in the state was vested in the Diet, consisting of the four estates, all equal in voting matters. LÄS MER

 4. 4. Stable Media in the Age of Revolutions Depictions of Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sarah Linden Pasay; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic language; Sweden; Britain; newspapers; public sphere; embeddedness; Enlightenment; modernity; London Gazette; Post- och Inrikes Tidningar; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The dissertation examines how economic matters were depicted between 1770 and 1820 in two European kingdoms. Britain and Sweden are studied during this Age of Revolutions from the state’s perspective; state-managed newspapers are examined, one from Britain, the London Gazette, and two from Sweden, Stockholms Post-Tidningar and Inrikes Tidningar. LÄS MER

 5. 5. Der lange Weg des Zen-Buddhismus nach Deutschland : vom 16. Jahrhundert bis Rudolf Otto

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jürgen Offermanns; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; J.-B. Du Halde; F. Caron; F.M. de Marsy; I. Kant; G.W. Leibniz; A. Kircher; Counter-Reformation; Reformation; Age of Enlightenment; travel literature; Jesuit theater; Germany; Europe; China; Japan; Jesuits; New Age; Christianity; West; Zen; Buddhism; sodo; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; German language and literatur; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : At the beginning of the 21st Century, Zen Buddhism is no longer an unknown religion in the West. Zen-meditation enjoys great popularity, the books regarding the subject are among the bestsellers and the auditoriums are crowed if the topic concerns the bringing home of Zen Buddhism to a Western audience. LÄS MER