Sökning: "Är jag en riktig same"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Är jag en riktig same.

 1. 1. Är jag en riktig same? : En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete

  Detta är en avhandling från Umeå universitet, Umeå

  Författare :Christina Åhren; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Är jag en riktig same? en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Christina Åhrén; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; etnologi; samer; samisk identitet; kulturella gränser; etniska strategier; modernitet; genus; ungdomar; etnocentrism; urbefolkning; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnological study of young Sami living in Sweden. The aim is to describe and analyse different ways of being Sami today and discuss the historical terms of creating identities Reindeer grazing legislation have influenced the informants’ rights within the Sami people and their identity is based on their social and material terms. LÄS MER

 3. 3. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karin Jarnkvist; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; religionssociologi; religionssociologi;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 4. 4. Skapande av femininitet : om kvinnor i missbrukarbehandling

  Detta är en avhandling från Leili Laanemets, Socialhögskolan, Box 23, 221 00 Lund

  Författare :Leili Laanemets; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; client.; drug use; drug abuse; drugs; alcohol; drug treatment; addiction treatment; motherhood; sex; gender; femininity; women; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skapande av femininitet, om kvinnor i missbrukarbehandling Denna avhandling handlar om kvinnor i missbrukarbehandling och deras beskrivningar av sig själva som kvinnor, den s.k. femininitetsprocessen. LÄS MER