Sökning: " retention"

Visar resultat 1 - 5 av 637 avhandlingar innehållade ordet  retention.

 1. 1. Retention of atherogenic lipoproteins in atherogenesis

  Författare :Maria Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; apolipoprotein B; atherosclerosis; LDL; LpL; proteoglycans; retention; sPLA2;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the most common cause of death in the industrialized world. The diseaseis characterized by lipid accumulation and inflammation in the arterial wall, which may leadto obstruction of the blood flow. LÄS MER

 2. 2. Improvement of the retention-fromation relationship using three-component retention aid systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anna Svedberg; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dewatering; drag reduction; fibre flocculation; filler retention; fine paper; flow imaging; flow loop; formation aid; kraft pulp; magnetic resonance imaging; MRI; paper formation; pilot web former; pressure drop; retention aid; turbulence damping;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Particulate phosphorus accumulation and net retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff Critical analysis of factors affecting retention estimates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Johannesson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phosphorus retention; constructed wetlands; agriculture; sampling strategy;

  Sammanfattning : Övergödning är ett allvarligt miljöproblem, som bland annat orsakar omfattande blomningar av alger och blågrönbakterier. I söt- och brackvatten är fosfor ofta det mest begränsande näringsämnet för dessa organismer, varför en minskning av fosfortillförseln är nödvändig för att nå förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Polybrominated dibenzo-p-dioxins Natural formation mechanisms and biota retention, maternal transfer, and effects

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kristina Arnoldsson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polybrominated dibenzo-p-dioxins; PBDDs; Baltic Sea; uptake; retention; maternal transfer; metabolism; bioavailability; natural formation; precursor; bromoperoxidase; bromophenol; photochemical transformation; oxidative coupling; hydroxylated polybrominated diphenyl ethers; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; analytisk kemi; Analytical Chemistry;

  Sammanfattning : Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDD) and dibenzofurans (PBDF) are a group of compounds of emerging interest as potential environmental stressors. Their structures as well as toxic responses are similar to the highly characterized toxicants polychlorinated dibenzo-p-dioxins. LÄS MER

 5. 5. We want you as our new recruit Prerequisites for recruitment to and retention in the Swedish Armed Forces

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johan Österberg; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; conscription; recruitment; all-volunteer force; retention; Swedish Armed Forces; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study the prerequisites for the Swedish Armed Forces (SAF) in order to recruit sufficient numbers of suitable individuals to the organization, and to retain those within the organization.The thesis comprises three studies (Study 1-3) where Study One comprises data gathered, with a longitudinal design, when Sweden relied on conscription for the manning of the Armed Forces. LÄS MER