Sökning: " retention"

Visar resultat 1 - 5 av 517 avhandlingar innehållade ordet  retention.

 1. 1. Retention of atherogenic lipoproteins in atherogenesis

  Författare :Maria Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; apolipoprotein B; atherosclerosis; LDL; LpL; proteoglycans; retention; sPLA2;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the most common cause of death in the industrialized world. The diseaseis characterized by lipid accumulation and inflammation in the arterial wall, which may leadto obstruction of the blood flow. LÄS MER

 2. 2. Improvement of the retention-fromation relationship using three-component retention aid systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anna Svedberg; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Dewatering; drag reduction; fibre flocculation; filler retention; fine paper; flow imaging; flow loop; formation aid; kraft pulp; magnetic resonance imaging; MRI; paper formation; pilot web former; pressure drop; retention aid; turbulence damping;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Particulate phosphorus accumulation and net retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff Critical analysis of factors affecting retention estimates

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Johannesson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phosphorus retention; constructed wetlands; agriculture; sampling strategy;

  Sammanfattning : Övergödning är ett allvarligt miljöproblem, som bland annat orsakar omfattande blomningar av alger och blågrönbakterier. I söt- och brackvatten är fosfor ofta det mest begränsande näringsämnet för dessa organismer, varför en minskning av fosfortillförseln är nödvändig för att nå förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Polybrominated dibenzo-p-dioxins Natural formation mechanisms and biota retention, maternal transfer, and effects

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Kristina Arnoldsson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polybrominated dibenzo-p-dioxins; PBDDs; Baltic Sea; uptake; retention; maternal transfer; metabolism; bioavailability; natural formation; precursor; bromoperoxidase; bromophenol; photochemical transformation; oxidative coupling; hydroxylated polybrominated diphenyl ethers; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; Analytical Chemistry; analytisk kemi;

  Sammanfattning : Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDD) and dibenzofurans (PBDF) are a group of compounds of emerging interest as potential environmental stressors. Their structures as well as toxic responses are similar to the highly characterized toxicants polychlorinated dibenzo-p-dioxins. LÄS MER

 5. 5. Studies of an elusive element processes that influence the net retention of mercury in lake sediments and peatlands

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Johan Rydberg; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :Mercury; retention; lake sediments; peatlands; environmental archives; sedimentation; diagenesis; vegetation; permafrost; Environmental Science; miljövetenskap;

  Sammanfattning : Because of its toxic nature mercury is a threat to both wildlife and human health, and thus, it is an element of concern in the environment. Currently much of the mercury emitted to the atmosphere is derived from anthropogenic sources – both direct emissions and re-emission of already deposited anthropogenic mercury. LÄS MER