Sökning: " Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 8880 avhandlingar innehållade ordet  Sweden.

 1. 1. Corruption in Sweden Exploring Danger Zones and Change

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of political science, Umeå university

  Författare :Staffan Andersson; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; statskunskap; statskunskap; Corruption; danger zones; delegation; institutional and contextual changes; least corrupt cases; multi-method approach; principal-agent relations; public sector; Sweden;

  Sammanfattning : In this dissertation I study corruption in the public sector in Sweden, a country which the literature regards as having few corruption problems. Sweden is therefore classified as a “least corrupt” case, and such countries are seldom studied in corruption research. My work is thus an effort to fill a gap in the literature. LÄS MER

 2. 2. Urban Sweden changes in the distribution of population

  Detta är en avhandling från Stockholm : The Economic research inst. at the Stockholm school of economics [Ekonomiska forskningsinst.] (EFI)

  Författare :Thomas Falk; Handelshögskolan i Stockholm.; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demografi; Sverige; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : In the 1960s and the early 1970s a lively discussion took place in Sweden about the role of the metropolitan areas in the urbanization process. The debate disclosed our limited knowledge of the spatial anatomy of urban Sweden; it became obvious that a better understanding of the pattern of population change in both metropolitan and in non-metropolitan areas was needed. LÄS MER

 3. 3. Spatial diffusion of telemedicine in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Magnus Strömgren; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Telemedicine; Spatial diffusion; Sweden; Northern Sweden; Information technology; Networks; Health care delivery;

  Sammanfattning : “Telemedicine” denotes medicine at a distance using telecommunications and information technologies. The aim of the thesis is to reveal determinants and outcomes of telemedicine diffusion—that is, the spread of telemedicine in time and space. Telemedicine is examined both at the national level and in a regional case study. LÄS MER

 4. 4. Citizens and taxation Sweden in comparative perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonas Edlund; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; taxation; tax policy; welfare state; Sweden; attitudes; class; comparative research;

  Sammanfattning : In the contemporary critique of the welfare state a common target is taxation. The consequences of the high levels of taxes collected by the modern state, the critics argue, are slowdown in economic growth, high unemployment, and declining public legitimacy for taxes and state provided welfare. LÄS MER

 5. 5. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  Detta är en avhandling från Blekinge Institute of Technology

  Författare :Stefan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sociology of law; Law and planning; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; implementation; Sweden.; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; Implementation; Sweden;

  Sammanfattning : Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. LÄS MER