The resurgence of mass unemployment : studies on social consequences of joblessness in Sweden in the 1990s

Detta är en avhandling från Stockholm : Swedish Institute for Social Research, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.