Life cycle assessment (LCA) : a sustainable management tool?

Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

Författare: Lennart Karlson; Kth.; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.