Bayesian attractor neural network models of memory

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för numerisk analys och datalogi, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.