Numerical simulation of failure response of vascular tissue due to deep penetration

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)