Topos som meningsskapare : retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation

Detta är en avhandling från Ödåkra : Retorikförlaget

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.