Biocatalysed redox reactions - Possibilities and limitations

Detta är en avhandling från Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Enzymer har använts av människan sedan urminnes tider. Mycket tidigt lärde man sig att jäst kunde användas för att jäsa bröd och för framställning av vin och öl. Det är då just enzymerna som finns i jästsvampar som utnyttjas. I lite mera modern tid så fick enzymer ett stort användningsområde i tvättmedel på grund av deras unika förmåga att bryta ner fett och smuts vid ganska låga temperaturer. Lite längre fram så insåg man att enzymer inte bara kunde användas för att bryta ner molekyler utan också kunde användas för att bygga nya och väldigt unika molekyler. När neurosedynskandalen inträffade på 1960-talet så insåg man att det var livsavgörande för en medicins verkningsgrad att man hade kontroll på “åt vilket håll” atomerna i läkemedelssubstansen “pekade”. Detta öppnade för en ny och väldigt viktigt användningsområde för enzyme då dessa har den unika förmågan att sätta samman molekyler där atomerna alltid pekar åt samma håll och ger en homogen produkt. I detta arbete har jag tittat på hur man kan sätta in syre och väte på ett kontrollerat sätt i molekyler. Dessa molekyler kan sedan användas som byggstenar för framställning av läkemedel.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)